"Doe morgen wat je gisteren deed en je leeft.

  Doe het morgen anders en je onderneemt."

"Organisaties die niet bewegen, raken achterop.                         

Organisaties die innoveren, máken de toekomst."

Missie Benda Innovates

 

Benda Innovates begeleidt bedrijven en publieke instellingen bij business- en IT-vraagstukken van strategie tot realisatie met als doel innovatie te bewerkstelligen en de toekomst te maken.De mens centraal

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op ideeën, producten, diensten, processen, technologie, organisatie en markten.


Benda Innovates plaatst graag de mens in het centrum van vernieuwing (sociale innovatie).

Investeringen in mensen en de wijze waarop zij samenwerken creëren gunstige voorwaarden waarin innovaties meer tot ontplooiing komen.Diensten en producten

Benda Innovates helpt organisaties zichzelf te vernieuwen en heeft haar dienstverlening en producten gebundeld in 3 services: management, consultancy en training.

Voor elke service geldt dat de expertise vorm heeft gekregen bij diverse organisaties in verschillende situaties.Onderscheidend

Voor verbinden zit u bij Benda Innovates goed. Het unieke en onderscheidende vermogen betreft in de praktijk opgedane ervaringen aan zowel de business-zijde van een organisatie als aan de IT-kant. En het bouwen van bruggen tussen beide gebieden is een tweede natuur geworden, waarbij synergie-effecten optreden voor de gehele organisatie.


 


Kern

Business & IT oplossingen.

Innovatie bewerkstelligen en toekomst maken.

Op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Sociale innovatie: de mens in het centrum van de vernieuwing.

De diensten en producten gebundeld in 3 services: management, consultancy en training.

Unieke combinatie van kennis en ervaring op het verbinden van business en IT en de mensen daarbinnen.Welkom

Vernieuwen is anders kijken, kunnen, willen en doen

Zowel innoveren als het oplossen van business- en IT-vraagstukken resulteren in een verandering van de huidige situatie, in meer of mindere mate. Vaak start de verandering al bij de bewustwording van het feit dat het anders moet of bij het definiëren van het vraagstuk.

Voor managers en medewerkers betekent dit: anders kijken ('out of the box'), nieuwe zaken en expertise beoordelen en omarmen (kunnen), open staan voor verandering van gedrag en handelen (willen) en het daadwerkelijk doorvoeren van de vernieuwingen (doen).

Naast de business- en/of IT-oplossing zelf is er altijd sprake van een veranderproces (‘changemanagement’), waarin de mensen in de organisatie van het bedenken tot en met de uitvoering de hoofdrol hebben.Drie services

Alle 3 de services van Benda Innovates zijn gebaseerd op hetzelfde fundament: er is altijd sprake van een veranderproces.

Naast het realiseren van het resultaat, richt iedere service zich op de ontwikkeling van anders kijken, kunnen, willen en doen.

En daarmee op innovatie.


Iedere service kent diensten en producten die uw organisatie in een bepaalde situatie kunnen ondersteunen.

Management: u wilt praktische uitvoering.

Consultancy: u wilt advies, coaching, interventie en ondersteuning bij realisatie.

Training: u wilt ondersteuning bij bewustwording, instructie en implementatie.

Copyright © All Rights Reserved

Management


De ervaringen op het gebied van management betreffen: interim-management, programma-management en projectmanagement.

Essentieel voor het steeds weer opnieuw bereiken van grote prestaties is samenspel en communicate.

Teamwork, hand in hand, is wat de menselijke toren succesvol maakt. Het creëert energie en een winnaarsgevoel. Samenwerken en verbinden van alle stakeholders waarborgen duurzame resultaten en verbeteren effectiviteit en efficiency. Het biedt mogelijkheden tot meer flexibiliteit en innovatie. Het zijn van een 'agile'-organisatie. Die de toekomst maakt.


Consultancy


De ervaringen op het gebied van consultancy betreffen: analyse, ontwerp, advisering, sparring, coaching, interventie, creatie en ondersteuning bij realisatie en implementatie.

Nieuwsgierigheid, buiten de paden treden, vrij spreken en denken zijn essentieel. Ook prikkelen, de 'spiegel voorhouden', uitdagen en het geven van een schouderklopje zijn instrumenten om te enthousiasmeren en motiveren.

Door interactie onstaan de mooiste ideeën, producten en verbindingen tussen mensen. Ondernemende mensen.


Training


De ervaringen op het gebied van training betreffen: bewustwording, opleidingen en instructies maken en geven, begeleiden van implementaties.

De 4-daagse uitlopen vraagt voorbereiding, kennis van zaken en oefening. Essentiële zaken om veranderingen, nieuwe diensten en producten succesvol te implementeren. De verandering start op het moment dat iemand vindt dat het anders moet. Op dat moment start ook de aandacht voor training, instructie en begeleiding.

Training geeft mensen vertrouwen in het willen, kunnen en doen. Brengt mensen in beweging. Een organisatie in beweging.